fbpx

Anna Krol Photography

REGULAMIN SESJI

z Anna Krol Photography

Moje prace są efektem wieloletniej pracy, wrażliwości na ludzi i ich relacje, kolory i światło. Styl moich zdjęć jest naturalny, organiczny na pograniczu reportażu, pozbawiony przepychu i niepotrzebnego mocnego retuszu. Pokazuje autentyczność momentów, które towarzyszą nam podczas sesji.

Akceptując ten regulamin potwierdzacie, że zapoznaliście się z moim portfolio, stylem pracy, edycją, wizją oraz artystycznym odbiorem rzeczywistości w moich kadrach. Na efekt finalny poza atmosferą w trakcie sesji o którą dbam wyjątkowo wpływ mają również podejście i samopoczucie osób w niej uczestniczących, światło na zewnątrz lub w pomieszczeniu, pogoda oraz stylistyka np. ubiór. Każda sesja jest inna, każdy z Was jest unikalny i nie ma możliwości odtworzyć takich samych ujęć jak na innych sesjach.

Regulamin w formie elektronicznej powstał w celu ograniczenia zużycia papieru i ułatwieniu podjęcia decyzji o naszej współpracy.

 1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją TEGO regulaminu oraz podpisanym w trakcie sesji załącznika RODO. Wszelkie spory i rozszczenia będą rozpatrywane w odniesieniu do punktów tego regulaminu.
 2. Przed sesją, osoby zainteresowane muszą podać mi swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących informacji oraz realizacji usług. Dane te nie będą udostępnione nikomu innemu.
 3. Sesje odbywające się powyżej 20km od Bochni lub Krakowa są dodatkowo płatne 2zł za 1km.
 4. Wynagrodzenie jest płatne w całości w dniu sesji gotówką.
 5. Produkty z sesji w tym zdjęcia i albumy mogą być odebrane osobiście z Bochni lub Krakowa/Zabierzowa. Istnieje możliwość wysyłki za opłatą, którą ponosi zamawiający, wybranym paczkomatem na terenie Polski.
 6. Gotowe zdjęcia w formie elektronicznej będą do pobrania przez okres 2 miesięcy z linku wysłanego emailem. (Zalecam zrobienia przynajmniej dwóch kopii po ich pobraniu) Po upłynięciu tego okresu pliki będą bezpowrotnie usuwane z serwera Pixiest oraz mogą być również usunięte z moich dysków.
 7. Sesja plenerowa może być jeden raz przełożona ze względu na złe warunki atmosferyczne oraz inne niezależne od nas czynniki.
 8. Każdy pakiet sesji można wykupić w formie voucheru prezentowego wg cennika podanego na stronie. Opłata za całość pobierana jest z góry. Ważność voucheru to 6 miesięcy od dnia znajdującego się na voucherze. Na voucherze podana jest data do kiedy może być wykonana sesja, a nie terminu umówienia sesji. Zalecam kontakt w celu umówienia terminu zaraz po otrzymaniu/przekazania vouchera.
 9. Oddawane pliki są w formacie JPG w wysokiej rozdzielczości. Nie oddaję nieobrobionych zdjęć oraz surowych plików RAW.
 10. Obróbka zdjęć odbywa się w programie Lightroom przy użyciu moich autorskich presetów, modyfikowanych indywidualnie do potrzeb każdej sesji. Nie robię intensywnego retuszu, nie modyfikuje ludzi. Edycja wyglądu, czy skóry jest delikatna i dotyczy tylko elementów tymczasowych zmian jak wypryski, drobne skaleczenia. Nie podejmuję się retuszu całej skóry, wygładzania twarzy bądź zmiany sylwetki.
 11. Po stronie klienta leży przygotowanie strojów na sesje. Ja zabieram ze sobą tylko koce i pledy.

§ 1 Oświadczenie Fotografa

 1. Zapewniam, że posiadam odpowiednie umiejętności i doświadczenie w zakresie wykonywania sesji zdjęciowych, a moja praca jest efektem działalności twórczej, wolnej od wad prawnych. Ponadto oświadczam, iż dysponuje odpowiednim sprzętem fotograficznym do wykonania sesji.
 2. Polegając na swoim zmyśle estetyki dokonam selekcji zdjęć według własnego uznania, które zostaną poddane autorskiej obróbce. Otrzymacie galerię obrobionych zdjęć do wyboru w ilości zgodnej z wykupionym pakietem poprzez serwis pixiest.com. Galeria zdjęć służy do podglądu oraz wyboru ujęć w pakiecie. Po dokonaniu wyboru, opłaceniu dodatkowych zdjęć / odbitek zostaje włączona możliwość pobrania plików elektronicznych przez serwis Pisiest.com. Odbitki są do odbioru / wysłane do 21 dni od daty wyboru ujęć w pakiecie. Galeria zostanie udostępniona do 10 dni roboczych od dnia sesji. Wydruki są wybierane z dokładnie tych samych, wybranych przez Was plików elektronicznych. Galeria składa się ze zdjęć wyselekcjonowanych i wyedytowanych. Na wybór zdjęć jest 14 dni od dnia wysłania przeze mnie galerii. Po tym terminie, ja dokonuję wyboru. W przypadku gdy w pakiecie znajduje się album projekt i układ zdjęć leży po mojej stronie jako fotografa.
 3. Zobowiązuję się do ochrony Waszego wizerunku poprzez nieudostępnianie zdjęć bez Waszej wiedzy i wcześniejszej zgody.
 4. Biorąc udział w sesji wyrażacie zgodę lub nie wyrażacie zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku oraz imion do celów promocji mojej twórczości na stronie, Social Media lub publikacji zdjęć jako portfolio dla Vogue Italia lub innych platform fotograficznych. Informację o zgodzie możecie podjąć w dniu sesji lub po obejrzeniu galerii. Zgodnie z prawem, zgoda na udostępnianie wizerunku może zostać w każdej chwili cofnięta.

§ 2 Oświadczenie Zamawiającego

 1. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje styl jego fotografii, percepcję kadru, obrazu, kolorystykę wykonywanych zdjęć, efekt końcowy post produkcji jak i ogólną estetykę wykonywanych fotografii, jak również zgadza się z jego artystyczną interpretacją fotograficzną zdjęć.
 2. Zamawiający zobowiązuje się nie ingerować w technikę obróbki graficznej fotografii stosowaną przez Fotografa.
 3. Zamawiający ponadto oświadcza, iż w przypadku sesji zdjęciowej w plenerze rodzina będzie zaopatrzona w odpowiednie środki na kleszcze i komary oraz w przekąski i wodę dla siebie oraz dzieci.

§ 3 Odpowiedzialność Zamawiającego

 1. Zamawiający odpowiedzialny jest za pokrycie dodatkowych kosztów związanych z sesją fotograficzną obejmujących w szczególności:
  1. 1) koszty biletów wstępu do miejsc, w których ma odbyć się sesja,
  2. 2) dodatkowe opłaty za fotografowanie, jeśli takie są przewidziane w miejscach, w których ma odbyć się sesja,
  3. 3) koszty związane z aranżacją wnętrz i przygotowaniem miejsca do sesji,
  4. 4) koszty związane z doborem stroju, makijażem i fryzurą.
 2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, usterki, zniszczenia i utratę wartości sprzętu wykorzystywanego przez Fotografa przy realizacji umowy, jeżeli szkody te wynikają z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
 3. Jeśli w miejscu, w którym ma odbyć się sesja wymagana jest zgoda na fotografowanie, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za jej uzyskanie.

§ 4 Prawa autorskie oraz licencja

 1. Zdjęcia Fotografa wykonane podczas sesji stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Fotograf zachowuje zarówno autorskie prawa majątkowe jak i osobiste.
 3. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z fotografii w ramach dozwolonego użytku osobistego, który obejmuje wykorzystanie niekomercyjne, w szczególności wydruk zdjęć na własne potrzeby czy udostępnianie fotografii osobom pozostającym w kręgu rodziny i znajomych.
 4. Bez uprzedniej zgody Fotografa niedopuszczalnym jest przerabianie zdjęć w programie do obróbki graficznej czy poprzez kadrowanie, nakładanie na nie filtrów, zmianę kolorystyki oraz naklejanie grafik.
 5. Fotograf udziela Zamawiającemu licencji na rozpowszechnianie fotografii w celach niekomercyjnych w Internecie, w szczególności na osobistej stronie internetowej Zamawiającego oraz na portalach społecznościowych, z których Zamawiający korzysta poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Wykorzystywanie przez Zamawiającego zdjęć w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody pisemnej Fotografa i może zostać uzależnione od zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz.